Over deze toolkit

Deze toolkit is gebaseerd op het onderzoek van het lectoraat Geloven in Context van de Christelijke Hogeschool Ede (opleidingen GPW en GL). Tijdens het onderzoek zijn we de beroepssituaties die op deze website worden geschetst op het spoor gekomen door een vijftiental startende hbo-theologen (1 – 4 jaar werkervaring) te vragen om een dagboek bij te houden. Stuk voor stuk maakten ze in hun dagboek melding van een of meerdere van deze situaties. Sommige hbo-theologen wisten er goed raad mee, anderen bleven worstelen. Je kunt het lezen in de Rapportage Toolkit.

De kans is heel groot dat jij ook een of meerdere van deze onderwerpen tegenkomt als hbo-theoloog. We hebben daarom op basis van de ingeleverde dagboeken geprobeerd om in deze ‘toolkit’ te beschrijven wat er in deze situaties kan gebeuren, hoe jij kunt handelen en wie je in kunt schakelen. We hebben dat gedaan door per hoofdthema (die we ‘knooppunten’ noemen) casussen te beschrijven rondom fictieve personen. Deze personen zijn allemaal gebaseerd op een combinatie van de situaties die we tegenkwamen in het onderzoek. De situaties die we beschrijven zijn dus ‘echt’, maar de personages zijn fictief. De helpende en niet-helpende handelingswijzen die we aanbieden, zijn ook gebaseerd op het onderzoek. De citaten komen uit het onderzoek zelf.

Let op: de toolkit is geen handleiding waarbij je op een knop kunt duwen zodat het gewenste resultaat verschijnt! Het laat je zien hoe andere hbo-theologen hiermee omgingen, wat wel of niet helpend kan zijn en op basis hiervan kun je zelf je weg kiezen. In het forum kun je vragen stellen en met collega’s in gesprek gaan. We hopen dat deze toolkit je op weg helpt in jouw eigen loopbaan en ontwikkeling. Gaandeweg zul je je eigen gereedschapskist steeds meer gaan vullen en maak je zo je eigen ‘toolkit’.

De toolkit is ontstaan uit onderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede maar beoogt behulpzaam te zijn voor alle Nederlandse en Vlaamse (hbo)theologen. Graag horen we wat je van deze toolkit vindt! Je kunt hieronder je reactie kwijt. We zijn natuurlijk erg blij met complimenten en horen het graag als deze testsite jou verder helpt. Maar juist omdat het een testversie is, horen we ook graag op- en aanmerkingen. Denk hierbij aan inhoudelijke reacties maar ook aan reacties op de structuur of leesbaarheid van de site. We proberen deze zo veel mogelijk te verwerken.

Als je direct op de casussen wilt reageren of eigen dilemma’s over deze thema’s wilt inbrengen, reageer dan direct op de pagina van de casus. Dan kunnen anderen zich direct in het gesprek mengen met tips of bemoedigingen. Op die pagina’s is het de bedoeling dat een gesprek ontstaat.