Links

Bij de betreffende thema’s vind je al links naar diverse organisaties en websites. Hier geven we een aantal meer algemene literatuursuggesties.


Literatuur
:

Erwich, R., J. Hoek & J.M. Praamsma (2014). Theologie als Beroep. Verhalen van Hoop. Kampen: Uitgeverij Kok.

Hoek, J., & Paas, S. (2010). Praktijkgericht: Handboek voor de hbo-theoloog. Utrecht: Vbk Media.

Pals, A. (2014). Handboek voor kerkelijke coaches. Amsterdam: Buijten En Schipperheijn Motief.

 

Ook een literatuursuggestie? Vermeld het in een reactie!