Helpend

Op deze pagina schetsen we mogelijke handelingswijzen uit ons onderzoek die helpend kunnen zijn. Wat zijn goede strategie├źn om in te zetten in deze situatie?

Het managen van vrijwilligers is een kunst op zich. Vrijwilligers zijn geen werknemers, maar mensen die vanuit hun betrokkenheid mee willen draaien in de organisatie. Als professional die met vrijwilligers werkt is het de kunst te ontdekken waar de kracht ligt van de verschillende mensen met wie je werkt en hen op een plek actief te maken waar ze het meest in hun eigen talent tot hun recht komen. Sommige mensen zijn echte leiders en bestuurders, andere meer volgers en doeners. Alle typen heb je nodig binnen een organisatie, maar het werkt pas goed, wanneer ook iedereen op de juiste plek actief is.

Daarom is het vooral belangrijk dat je je vrijwilligers leert kennen. Wat kan elk van hen bijdragen aan het geheel van de organisatie? Wat kun je het beste aan wie vragen? Wanneer je zelf je team op deze manier goed kent, herken je ook beter wanneer dat team een helpende hand nodig heeft of wanneer er even ingesprongen moet worden omdat een belangrijke schakel op dat moment ontbreekt. Je kunt dan gericht ondersteunen en tegelijk zoeken naar iemand die jouw rol weer kan innemen of overnemen.

Vrijwilligers zijn er niet om jouw plannen uit te voeren. Jij bent er om vrijwilligers te helpen hun eigen plannen uit te voeren. En zowel voor die plannen als voor die uitvoering hebben ze soms een steuntje in de rug nodig. En dan is het fijn dat jij ervoor hebt doorgeleerd!

In het geval van Piet gaat hij in gesprek met de vrijwilligers in de kerk. Hij vraagt waarom ze hun taken niet nakomen en wat hun beeld is van vrijwilligerswerk. Hieruit komt naar voren dat het werk soms in de knel komt door de vele andere verantwoordelijkheden die ze in hun leven hebben. Ook geven vrijwilligers aan dat ze zich verbonden voelen met de jongeren in de gemeente, maar de benodigde vaardigheden missen om met hen om te gaan. Vervolgens gaat Piet met zijn leidinggevenden en de kerkenraad in gesprek om voor te stellen dat hij een beleidsplan voor het vrijwilligersbeleid op gaat stellen. Hierin komen aspecten terug als het werven, toerusten en afscheid nemen van vrijwilligers. Ook de uitkomsten van de gesprekken met vrijwilligers worden hierin meegenomen. Door de gemeente te betrekken en mee te nemen in het proces, ervaren gemeenteleden ook meer verantwoordelijkheid en krijgt het beleid hopelijk meer kracht.

Lees hier verder wat je beter niet kunt doen.

Lees hier verder in literatuur of andere sites.