Knooppunt Positie

In het ‘knooppunt positie’ gaat het om situaties waarin jouw functioneren binnen de organisatie aan de orde is. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke aspecten, maar ook om aansturing van vrijwilligers en collega’s of om het managen van verwachtingen van besturen, kerkenraden of collega’s.

In de kerk gaat het om aansturing door een kerkenraad, waarbij je als professional feitelijk door vrijwilligers wordt aangestuurd; of de soms ingewikkelde relatie met de predikant in de kerk. Wie is de kerkelijk werker eigenlijk en wat zijn haar bevoegdheden? De school heeft als voordeel dat het een meer professionele omgeving is, maar ook daar is de positie van de beginnende docent niet altijd overzichtelijk.

Binnen dit knooppunt schetsen we een aantal situaties die afgestudeerden tegenkomen, gebaseerd op ons lectoraatsonderzoek (2017). Wij voegden de ervaringen uit het onderzoek samen tot een beperkt aantal typerende situaties van een fictief personage. Daarbij gaan we in op de mogelijke manieren om erop te reageren.

situaties:
Casus Omgaan met predikant
Casus Omgaan met vrijwilligers