Niet-helpend Werkdruk

Op deze pagina laten we zien wat niet helpend is in deze situatie. Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat structureel overwerk (je werk aanvullen met vrijwilligerswerk) geen oplossing is. Het werk wordt onbegrensd, maar belangrijker is dat je het gevoel krijgt dat je professionaliteit en deskundigheid niet worden erkend. Maar jij hebt een hele opleiding achter de rug om dit werk te kunnen doen! Daarin verschil je toch echt wel van een goedwillende vrijwilliger. Onduidelijke afspraken op dit punt kunnen leiden tot veel overwerk en met het risico van uitputting of spanningen met je andere activiteiten en met je thuisfront.

Omgekeerd heeft het ook weinig zin eenzijdig harde grenzen te trekken. Je hebt wel een baan die vraagt om flexibiliteit en persoonlijke betrokkenheid. Daarin ligt juist de aantrekkelijkheid van dit werk. Een harde opstelling van jouw kant is niet goed voor de verhoudingen én niet goed voor je werkplezier.

Beide ‘oplossingen’ bieden voor Hein weinig perspectief. Lees hier wat beter kan werken.