Niet-helpend Verbinding Maken

Eén ding wordt wel duidelijk uit ons onderzoek: gewoon ‘zenden’ en hopen dat de boodschap ergens ‘landt’ is weinig zinvol en bevredigend. Veel van de onderzochte professionals geeft aan dat het wel het prettige gevoel dat je je verhaal kwijt kon, maar dat je tegelijk het onbevredigende gevoel krijgt dat je boodschap niet is verstaan. Je praat langs de mensen heen en krijgt geen écht contact. Dat bijbelverhaal, dat voor jou zo vertrouwd is, blijft voor de mensen een vreemd verhaal.

Omgekeerd is het ook niet helpend om te vertrekken vanuit de vragen en belevingen van je luisteraars – terwijl je dat misschien wel zou denken. Maar de praktijk wijst uit dat het vanuit de vragen die zij stellen heel moeilijk is weer bij bijbel en geloof uit te komen. Je kunt wel heel dicht bij de mensen blijven, maar de stap naar het bijbelverhaal lukt niet meer. En als dat wel lukt – is de link vaak nét te gekunsteld. De werelden liggen daarvoor vaak te ver uit elkaar.

Lees hier wat wel kan werken.