Links

CNV Kerk & Ideëel (voorheen Vereniging Kerkelijk Werkers)

Kerk en Ideëel heeft als doel: dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van kerkelijk werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van kerkelijk werker.

Steunpunt Kerk en Werk

Steunpunt Kerkenwerk SKW adviseert de 3G kerken (GKv, NGK en gastleden CGK) in hun rol als werkgever (en beheerder). In onderhandeling met LUCEO (beroepsvereniging Kerkelijk Werkers) maken zij eens per 2 jaar de arbeidsvoorwaardenregelingen voor kerkelijk werkers. Daarnaast ondersteunt SKW kerken met de dienstverlening Begeleiding Kerkenwerk (Basis) in het opzetten van begeleiding voor onder andere kerkelijk werkers. Via de helpdesk adviseren onze adviseurs kerkelijk personeelsbeleid de kerken over contractverleningen, beloning en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Literatuur

Gast, W.J. de, Hetem, R., Wilbrink, I. (red.). (2009). Basisboek vrijwilligersmanagement: Werven, sturen en motiveren. Bussem: Couthino

Buijs, G.J., & Van der Ploeg, J. (Red.).(2002). Pro deo: Geïnspireerd blijven in vrijwilligerswerk. Zoetermeer / Utrecht: Boekencentrum

Van der Heijden, S. (red.). (2006). Mooie mensen: Investeren in sterk jeugdwerk. Almere: Coconut