Links

Advies en bemiddelen:

  • via de zakelijke lijn (scholing, coaching, mediation)
  • via de kerkelijke lijn (classis, collega’s, dienstencentrum)
  • via de informele lijn (vrienden, vertrouwenspersonen)

Advies via de vakbond of een beroepsvereniging:

CNV Kerk en Ideëel (voorheen Vereniging Kerkelijk Werkers)
Kerk en Ideëel heeft als doel: dienstverlening aan de leden door ondersteuning te bieden, informatie te verstrekken en op te komen voor individuele en collectieve belangen van kerkelijk werkers. Steun en support, zeker bij een eerste of nieuwe aanstelling, zijn immers van vitaal belang voor het kunnen uitoefenen van het beroep van kerkelijk werker.

VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
De VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in Nederland. Wie voldoet aan de eisen voor bekwaamheid (opleiding) en bevoegdheid (zending of machtiging), kan regulier lid worden. Men beoogt de borging en belangenbehartiging van het vak in de wereld van politiek, branche-organisaties, verzekeraars, opleidingen en wetenschap. De VGVZ is aangesloten bij vakverbond FBZ, dat onze collectieve belangen op het gebied van arbeidsvoorwaarden behartigt in cao-onderhandelingen en Sociale Plannen.

Steunpunt Kerk en Werk

Steunpunt Kerkenwerk SKW adviseert de 3G kerken (GKv, NGK en gastleden CGK) in hun rol als werkgever (en beheerder). In onderhandeling met LUCEO (beroepsvereniging Kerkelijk Werkers) maken zij eens per 2 jaar de arbeidsvoorwaardenregelingen voor kerkelijk werkers. Daarnaast ondersteunt SKW kerken met de dienstverlening Begeleiding Kerkenwerk (Basis) in het opzetten van begeleiding voor onder andere kerkelijk werkers. Via de helpdesk adviseren onze adviseurs kerkelijk personeelsbeleid de kerken over contractverleningen, beloning en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Innov8 
INNOV8 is het MissieNederland-netwerk van professionele jeugdwerkers uit kerken en organisaties of met een missionaire taak bijvoorbeeld in de wijk. Jeugdwerkers die in dienst zijn hebben vaak geen directe collega’s met wie ze hun ervaringen en vragen kunnen delen. Daarom is een netwerk van professionals extra waardevol. Zodat je ervaringen uit kunt wisselen, elkaar kunt bemoedigen en nieuwe inspiratie kunt opdoen. Regelmatig organiseert de projectgroep bijeenkomsten waarbij de jeugdwerkers elkaar ‘live’ ontmoeten. Daar wordt vaak ook de basis gelegd voor regelmatiger contact (ook buiten de bijeenkomsten om). Zie: https://www.missienederland.nl/innov8 en . Zie ook hun Community of Practice Jeugdwerk-product: http://jeugdwerker.org/ met oa. Een blad over goed werkgeverschap.