Reflectievragen

  1. In hoeverre lukt het je om open te zijn naar de ander en jouw eigen boodschap even ‘on hold’ te zetten? Wat vind je daarin moeilijk? Waar ben je bang om iets wezenlijks los te laten?
  2. Ben je bereid om een deel van jouw verhaal los te laten om aan te kunnen sluiten bij de ander? Hoe vaak luister je eerst echt naar de gezichtspunten van de ander, zonder daar direct jouw eventuele boodschap tegenover te zetten?
  3. In hoeverre mag het verhaal van de ander jou raken en misschien zelfs veranderen? Dit is een moeilijke vraag als je het op je in laat werken: het hertalen van verhalen of andere hermeneutische vragen hebben vaak de eigenschap dat je zélf ook verandert! Waarin wil jij wel en niet veranderen?
  4. Hoe vaak zet jij je eigen persoonlijke verhaal in om iets uit te leggen over de bijbel of de kerk? Hoe maak je daarin de verbinding met het verhaal dat je wilt uitleggen?
  5. Durf jij je eigen kwetsbaarheid te laten zien in jouw werk?