Casus Hertalen

Peter (fictief personage) is een jonge missionair werker in een van de vier grote steden. Hij is aangesteld vanuit een lokale parochie en werkt deels in de parochiekerk en deels in plaatselijke missionaire initiatieven. Op een zeker moment wordt Peter uitgenodigd om op de rooms-katholieke buurtschool langs te komen om een zogenaamde ‘scholendienst’ te organiseren. Een soort mini-viering waarbij diverse aspecten van een woord- en communieviering aan de orde komen. Peter doet het graag, maar krijgt wel buikpijn van de bijbelvertelling. Hij houdt van de bijbel en de katholieke traditie en wil graag zo dicht mogelijk bij de kern blijven, maar tegelijkertijd weet hij dat de kinderen op de buurtschool voor het overgrote deel helemaal niet bekend zijn met de katholieke kerk. Hij is al wekenlang met de voorbereiding bezig maar het lukt hem niet zo goed. In zijn dagboek schrijft hij:

De meeste kinderen gaan niet naar de kerk, maar hebben wel allerlei beelden van God. Het was een uitdaging om deze beelden van God te verbinden met wat ik geloof op een manier die begrijpelijk is voor kinderen. Ik vond dit best lastig; in de voorbereiding van de scholendienst kwam deze uitdaging ook terug. Want hoe vertel je het verhaal van Noach en de ark in vijf minuten aan een groep kinderen die niet gewend is om naar de kerk te gaan op een manier die enerzijds recht doet aan het verhaal en anderzijds aanspreekt voor de aanwezige ouders?

Lees hier wat Peter kan doen.
Lees hier wat Peter beter niet kan doen. 
Hier vind je meer informatie en tips. 

Waarschijnlijk kom je deze situatie zelf ook tegen. Hier lees je een aantal reflectievragen die je verder kunnen helpen.