Helpend Werkdruk

Op deze pagina schetsen we een aantal mogelijkheden om met deze situatie om te gaan. Uit ons onderzoek komt naar voren dat het dilemma van Hein een veel voorkomend dilemma is in ons beroepsveld, of je nu werkt voor een kerk of gemeente of voor een missionaire- of zorginstelling. Vaak wordt het meeste werk gedaan door vrijwilligers en er is altijd meer te doen dan waar handen en geld voor beschikbaar zijn.

Het is belangrijk om in die situatie toch over het probleem in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken. Het is belangrijk een persoon binnen de kerk of kerkenraad te hebben die fungeert als je werkgever en met wie je heldere afspraken kunt maken over werktijden en -voorzieningen. Het verdient de voorkeur om deze gesprekken zo snel mogelijk na indiensttreding aan te gaan. Als je signaleert dat je teveel uren maakt, ga dan direct in gesprek met je aanspreekpunt.

Een andere tip is om afspraken te maken met mensen die niet zélf de zorgvragers zijn. Hein verruilde uiteindelijk als gesprekspartner de kerkenraad – die hem steeds meer bleef vragen – voor een aparte stuurgroep, die met hem mee kon denken over te maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Hein kreeg zo een klankbordgroep en kon af en toe bóven de situatie uitstijgen, samen met mensen die niet direct partij waren in het geheel.

In je werk als kerkelijk werker is het belangrijk dat je weet waar je grenzen liggen en dat je zelf overzicht houdt over je takenpakket. Vaak lukt dat niet alleen en is het handig om zo’n klankbordgroep te hebben. Het is een groot goed om ‘niet op een uurtje te hoeven kijken’. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet waar je prioriteiten liggen, als je ook op de lange termijn zo flexibel en betrokken wilt kunnen blijven. Als er meer werk is dan past in de afgesproken uren, is er een probleem dat sámen moet worden opgelost en niet door jou alleen. Hoe gepassioneerd je ook bent voor je werk, je hebt een zakelijke overeenkomst met je werkgever en daar moet je zakelijk mee omgaan. En dat vraagt elke keer weer een goed gesprek en duidelijke afspraken.

Lees hier wat minder goed werkt in deze situatie.