Helpend Verbinding Maken

In ons onderzoek kwamen we gelukkig ook voorbeelden tegen waar het wél lukte om verbinding te maken. In die voorbeelden zien we dat er bewust gezocht wordt naar een hermeneutische sleutel waarmee de verbinding kan worden gelegd. Vaak is dat een verhaal waarin de verteller vertelt hoe het bijbelverhaal een rol speelt in zijn of haar eigen leven. Maar het kan ook een spiegelverhaal zijn, of een lied, een gedicht, een verhaal of een kunstwerk. En dan liefst zoveel mogelijk, want je weet niet of het ene aanspreekt dan wel het andere.

Het om gaat is dat je elkaar ontmoet op het open terrein tussen jouw verhaal en het verhaal van je luisteraars. Daar, in dat open veld, moeten aanknopingspunten gevonden worden om jouw wereld en jouw omgang met de Bijbel te verbinden met de wereld van de ander.

Zo verbindt Ellen uiteindelijk het verhaal van de Emmausgangers aan een bijzondere ontmoeting uit haar eigen leven. Samen met de jongeren luistert ze naar het lied ‘vandaag ben ik gaan lopen’ van Acda en de Munnik. Zorgvuldig zoekt ze in alle onderdelen van de liturgie naar aanknopingspunten die ruimte scheppen om het bijbelverhaal te verbinden met het verhaal van haar hoorder. Hoe meer hoe liever. Want voor de één is dit een aansprekend voorbeeld of een eye-opener en voor de ander dat.

Niet alleen het zenden, ook niet alleen het ontvangen, maar het samen zoeken naar waar de aanknopingspunten liggen tussen die beide werelden is de sleutel naar het maken van verbinding.

Lees hier wat minder helpend is.