Niet-helpend Verschillen in Visie

Op deze pagina schetsen we mogelijke handelingswijzen die we tegenkwamen in het onderzoek die juist niet lijken te helpen in het omgaan met de situatie. Wat moet Eline het liefst vermijden?

De verleiding zou groot kunnen zijn voor Eline om het bijltje erbij neer te gooien en haar motivatie te verliezen. Als de gemeente niet wil groeien, waarom zou zij dan haar best er voor doen? Ze legt dan in feite de schuld bij de gemeente, die in haar ogen te laks is en te weinig ambitie heeft. Deze reactie zagen we in ons onderzoek vaak terug. Het is heel begrijpelijk (en voor je het weet zit je in dit denkpatroon!), maar niet echt helpend. Niet voor de gemeente en niet voor jezelf. Voor jou blijft de frustratie en de gemeente wordt niet gevoed door wat jij te bieden hebt.

Even groot is de verleiding voor Eline om zich niks aan te trekken van de gemeente en enthousiast haar plannen door te zetten en ideeën vanuit haar eigen overtuiging ten uitvoer te brengen. Ook dit zien we veel terug. Die reactie oogt op het eerste gezicht moedig en bewonderenswaardig, maar het is ook hier de vraag of het ook echt helpend zal zijn. De gemeente voelt zich dingen opgedrongen waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten en voor Eline zal het voelen als ‘trekken aan een dood paard’. Uitputting en teleurstelling liggen op de loer, terwijl de waardering vanuit de gemeente voor al haar inspanningen zal uitblijven.

Nee, deze twee wegen zullen waarschijnlijk noch Eline noch de gemeente verder helpen.
Dit zou misschien beter werken.

Lees hier verder met tips voor literatuur of andere sites.