Helpend Verschillen in Visie

Op deze pagina schetsen we mogelijke handelingswijzen uit ons onderzoek die voor Eline helpend kunnen zijn om om te gaan met deze situatie. Wat zijn goede strategieën om in te zetten?

1. Het belangrijkste instrument in deze situatie klinkt simpel, maar is heel essentieel: het aangaan van het gesprek. Het gesprek dat oplucht, inzicht geeft in de situatie en de eigen rol daarin én helderheid biedt over de volgende gezamenlijke stap. We zagen in het onderzoek vaak dat daar waar de hbo-theologen het gesprek aangingen met hun gemeente (soms na weken van frustratie, soms direct als de situatie zich voordeed) de situatie verbeterde. Belangrijk is dat het gesprek niet alleen over praktische zaken gaat, maar ook een spade dieper steekt: een gesprek over kerk, geloof en leven. Zo leer je elkaar beter te verstaan.

2. Niet alleen het gesprek met de gemeente is belangrijk, maar ook het gesprek met iemand die de gemeente goed kent. Omdat je zelf middenin de situatie zit, zie je vaak contextuele factoren over het hoofd. Iemand die de gemeente kent (bijvoorbeeld een emeritus-predikant) kan dan net het ontbrekende puzzelstukje aandragen.

3. En dan maar eens een gesprek met iemand die Eline goed kent of een coach van buitenaf. Het komt vaak aan op reflectievermogen, juist omdat dit beroep een sterk beroep doet op jouw ‘persoonlijke identiteit’.

Overigens bleek uit het onderzoek dat het hebben van een mentor of stuurgroep waar zaken besproken kunnen worden een belangrijke ‘tool’ is om de veeleisende taken binnen school of kerk aan te kunnen. Vaak ontstonden uit gesprekken met zo’n groep of met een mentor op school nieuwe inzichten of kreeg de hbo-theoloog in kwestie nieuwe moed om door te gaan. Het is dus de moeite waard om te bekijken of je zo’n achtervang voor jezelf kunt organiseren.

Gebruik deze reflectievragen om de diverse gesprekken te voeren.

Lees hier wat je beter niet kunt doen.