Casus Verschillen in visie

Eline (fictief personage) is nu een klein jaar aan het werk als gemeenteopbouwwerker, wat inhoudt dat ze de gemeente ondersteunt in leerprocessen. Ze stuurt de Commissie Toerusting aan; draait mee in het jeugdwerk en ondersteunt bij het ontwikkelen van visieplannen, kringmaterialen en catechisatiemateriaal. Ze vindt haar werk leuk maar ervaart wel werkdruk omdat ze veel ballen hoog moet houden.

Eline voelt de laatste tijd wat onrust, want nu ze een flink aantal maanden bezig is merkt ze dat het eerste enthousiasme over haar baan wat is gezakt. Ze vindt het meedraaien in de Commissie Toerusting een beetje saai worden ─ het lijkt erop dat de gemeente het eigenlijk allemaal wel best vindt en de bijbelkringen meer een plek ziet voor gezelligheid en persoonlijke ontmoeting. Maar Eline wil vooruit! Iets wringt en schuurt, maar ze kan er niet de vinger op leggen en ontdekken wat dat dan is.

In haar dagboek beschrijft ze een inzicht dat ze ontdekt tijdens een gesprek met haar coach:

Al pratend krijg ik een punt helder waar ik al langer mee aan het stoeien ben: mijn manier van geloven verschilt van de manier waarop het geloof beleefd wordt in mijn werkgemeente. … De vraag die ik nu helder heb: werk ik volgens de waarden die de kerkenraad gekozen heeft of blijf ik daarnaast ook mijn eigen accenten inbrengen? Ik denk het laatste, ik weet me ook geroepen zoals ik ben, met mijn geloofsverhaal. Maar er kan een moment komen dat mijn waarden en die van de kerkenraad elkaar gaan bijten. Een van de waarden van de kerkenraad was bv gastvrijheid. Mooi, maar ik ga er liever op uit dan dat ik mensen uitnodig om naar de gemeente te komen. Dus beleid maken op deze waarde kan een botsing betekenen. Wat ga ik dan doen? Dit soort ideeën zwierven al een tijdje in m’n hoofd, maar heb ik nu helder. Goed en lastig…

Lastig, want hoe moet Eline hierin positie kiezen? We hebben hbo-theologen op verschillende manieren zien opereren, op helpende en minder helpende manieren.

Hier lees je meer over helpende manieren om met deze situatie om te gaan.
Hier lees je vooral wat je beter niet kunt doen.

Waarschijnlijk heb je zelf ook met soortgelijke situaties te maken. Hier lees je wat reflectievragen om je verder te helpen. Je kunt natuurlijk ook verder met literatuur en andere organisaties.