Knooppunt Geloofsbeleving

Binnen het knooppunt Geloofsbeleving schetsen we een aantal situaties die afgestudeerden tegenkomen, gebaseerd op het onderzoek van het lectoraat Geloven in Context, zoals te lezen in de Rapportage Toolkit. Wij voegden de ervaringen uit het onderzoek samen tot een beperkt aantal typerende situaties van een fictief personage. Daarbij gaan we in op de mogelijke manieren om erop te reageren.

situaties:
Casus Verschillen in Visie