Casus Werkdruk

Hein (fictief personage) werkt als kerkelijk werker in een gemeente. Hij wordt voor 15 uur per week betaald. Maar als hij gaat tellen werkt hij gemakkelijk 25 uur per week. Zelf vindt hij dat eigenlijk geen probleem. Hij is er graag voor de mensen en wil daarom liever bekend staan als iemand ‘die niet op een uurtje kijkt’. Maar aan de andere kant voelt het niet helemaal eerlijk. Bovendien vindt zijn vrouw dat hij teveel werkt. Maar hoe maak je dat duidelijk tegenover een kerkenraad, waarin mensen zitten dat werk allemaal in hun vrije tijd doen?

Een lastig dilemma. Hein vindt het moeilijk om het aan te kaarten.